GCN Ống HDPE 2 lớp gân sóng kiểu B đường kính đến 800mm TCVN 11821-3:2017/ ISO 21138-3:2007

Tính giá sản phẩm GCN Ống HDPE 2 lớp gân sóng kiểu B đường kính đến 800mm TCVN 11821-3:2017/ ISO 21138-3:2007

danh mục sản phẩm